دوره آموزش ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی ازاهداف مهم این کتاب است.دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگی واقعی به کار ببرند. آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب به وجود آ... ادامه متن

فیلم های آموزشی

دبیران

مطالب در نگاه تصویر

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم(زخم معده)
  • جواب فعالیت فصل 13 علوم تجربی هفتم
  • جواب فکر کنید فصل 13 علوم تجربی هفتم
  • دانلود فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی ششم
  • دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
  • دانلود فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی ششم
  • دانلود فیلم آموزشی فصل اول ریاضی ششم
  • دانلود کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی
  • انواع موضوعات پروژه های طرح جابربن حیان

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team