خانه / دوره اول آموزش متوسطه / پایه هفتم / پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

فعالیت صفحه ۹۳ علوم پایه هفتم

با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.

با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.
پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

 

فعالیت صفحه ۹۴ علوم پایه هفتم

به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو کنید.

پاسخ : همه سلول ها غشا ، هسته و سیتوپلاسم دارند .

 

فعالیت صفحه ۹۷ علوم پایه هفتم

با توجه به شکل صفحه قبل، بخشهای یک کارخانه را با یاخته مقایسه، و جدول زیر را کامل کنید.

بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرایند
غشای پلاسمایی در ها ودروازه های کارخانه ورود وخروج مواد
راکیزه (میتوکندری) منبع انرژی (موتور خانه) تولید انرژی
رناتن (ریبوزوم) بخش مخلوط وپخت پروتیئن سازی
دستگاه گلژی بخش بسته بندی و توزیع بسته بندی وپخش
هسته اداره مدیریت تنظیم ومدیریت
واکوئل انبار ذخیره آب، مواد غذایی و دفع

 

فعالیت صفحه ۹۸ علوم پایه هفتم

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

 

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست) دارد ندارد
دیوارۀ یاخته دارد ندارد
راکیزه (میتوکندری) دارد دارد
کریچه (واکوئل مرکزی) دارد ندارد

 

درباره ی مرتضی کشاورز

همچنین ببینید

گفت وگو کنید فصل 13 علوم هفتم

گفت وگو کنید فصل ۱۳ علوم هفتم

گفت وگو کنید فصل ۱۳ علوم هفتم صفحه ۱۱۶ الف) موارد زیر چه ارتباطی با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *