دانلود فیلم آموزشی علوم تجربی پایه ششم

43
اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس به ویژه در دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی مختلف نقش به سزایی در پیشرفت آنها دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ دارای ﻣﺰاﯾـﺎی از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ، ﺳـﻬﻮﻟﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ در یادگیری می باشند . از این رو یکی از این روش هایی که تاثیر به سزایی در یادگیری دانش آموزان دارد استفاده از ویدیو های آموزشی است . در این پست دانش آموزان پایه ششم می توانند فیلم های آموزشی درس علوم تجربی را به همراه پاورپوینت های آموزشی مربوطه را به صورت درس به درس دانلود کنند . همچنین لازم به ذکر است که بگوییم این ویدیو های آموزشی از سایت بزرگ کانون فرهنگی آموزشی قلم چی می باشد . 

 

دانلود فیلم  آموزشی علوم تجربی پایه ششم

 

درس 1 – زنگ علوم – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 2 – سرگذشت دفتر من – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 3 – کارخانه کاغذ سازی – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 4 – سفر به اعماق زمین– مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 5 – زمین پویا – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 6 – ورزش و نیرو 1 – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 7 – ورزش و نیرو 2 – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 8 – طراحی کنیم و بسازیم – مدرس سرکار لادن احمدپور سامانی

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 9 – سفر انرژی – مدرس سرکار خانم لادن احمدپور سامانی

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 10 – خیلی کوچک ، خیلی بزرگ – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 11 – شگفتی های برگ – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 12 – جنگل برای کیست ؟ – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 13 – سالم بمانیم – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

درس 14 – از گذشته تا آینده – مدرس سرکار خانم ریحانه امینی 

فیلم آموزش   پاورپوینت آموزشی 

دانلود فیلم  آموزشی علوم تجربی پایه ششم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.