دانلود پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه هشتم

25

کاربران عزیز سایت دلتورا می توانند در این پست پاورپوینت های مطالعات پایه هشتم را تفیکیک شده و درس به درس دانلود کنند . این پاورپوینت ها توسط سرکار خانم فاطمه سیل فور تهیه و اماده شده است . سعی شده است که پاور پوینت ها به صورت  ۲۰۰۳-۹۷ (ppt) ذخیره شود که شما بتوانید راحت آنها را اجرا کنید .

دانلود پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم- تعاون (1)

دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی هشتم- تعاون (2)

دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم- ساختار و تشکیلات دولت

دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی هشتم- وظایف دولت

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی هشتم – آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آنها

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی هشتم- قوه قضائیه

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی هشتم- ارتباط و رسانه

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی هشتم- رسانه ها در زندگی ما

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی هشتم- ظهور اسلام در شبه جزیزه عربستان

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی هشتم- از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)

دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی نهم – ورود اسلام به ایران 

دانلود پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی هشتم- عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسلامی

دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم- غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم- میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی هشتم- حمله چنگیز و تیمور به ایران 

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی هشتم – پیروزی فرهنگ بر شمشیر

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی هشتم- ویژگیهای طبیعی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی هشتم- ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی هشتم- ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هشتم- ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی هشتم- ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا

دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی هشتم- ویژگیهای طبیعی و انسانی افریقا

دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی هشتم- قاره آمریکا

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی هشتم – فاره استرالیا و اقیانوسیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.