دانلود پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

47

در این پست کاربران عزیز پایه نهم می توانند پاورپوینت های مطالعات اجتماعی خود را از درس 1 تا 24 دانلود کنند . همچنین سعی شده است که پاورهای با ذخیره 2003-97 (ppt) ذخیره شوند تا در اجرای آنها مشکلی نداشته باشید . پاورپوینت های قرار داده شده درس به درس و تفکیک شده می باشند . این پاورپوینت ها توسط سرکار خانم فاطمه سیل فور تهیه و اماده شده است .

دانلود پاورپوینت های مطالعات اجتماعی پایه نهم

دانلود پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی نهم  – گوی آبی زیبا

دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی نهم – حرکات زمین

دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی نهم – چهره زمین ؟

دانلود پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی نهم – آب فراوان، هوای پاک

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی نهم – پراکندگی زیست بومهای جهان

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم – زیست بومها در خطرند.

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی نهم – جمعیت جهان 

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی نهم – جهان نابرابر

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی نهم – ایرانی متحدو یکپارچه

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم – اوضاع اجتماعی، اقتصادی،علمی و فرهنگی ایران درعصر صفوی

دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی نهم – تلاش برای حفظ استقالل و اتحاد سیاسی ایران

دانلود پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی نهم – در جستوجوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی نهم – انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکالت

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم – ایران در دوران حکومت پهلوی

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی نهم – انقلاب اسلامی ایران

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی نهم – ایران در دوران پس از پیروزی انقالب اسلامی 

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی نهم – فرهنگ

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی نهم – هویت

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی نهم – کارکردهای خانواده

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی نهم – آرامش در خانواده

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی نهم – نهاد حکومت

دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی نهم – حقوق و تکالیف شهروندی

دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی نهم – بهره وری چیست؟

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی نهم – اقتصاد و بهره وری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.