خانه / جشنواره ها / جابربن حیان

جابربن حیان

انواع موضوعات پروژه های طرح جابربن حیان

انواع موضوعات پروژه های طرح جابربن حیان

چه بسیار دانش آموزانی که تصمیم گرفته اند در طرح جابربن حیان شرکت کرده ولی مطمن نیستند که باید کار را از کجا شروه کنند . اولین قدم یعنی شکل دهی یک سوال برای پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد . نکته قابل تامل …

ادامه نوشته »

دانلود شیوه نامه پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی در سال ۹۷-۹۶ و فراخوان آثار علمی همکاران

اگر حاصل دوره ی تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، (سواد به معنی سنتی) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر …

ادامه نوشته »

بروشور راهنمای اولیا طرح جابربن حیان

بروشور راهنمای اولیا طرح جابربن حیان

صحبتی با اولیا : فرزند شما قـرار اسـت بـا انجـام یـک پـروژه علمـی در نمایشگاه مدرسه شرکت نماید . شرکت در این فعالیت علمی اثـری مانـدگار در یـادگیری فرزنـد شـما خواهـد گذاشت و به عنوان رویدادی جالب و و خاطره انگیز در خاطرات او خواهد مانـد . هـدف ایـن اسـت …

ادامه نوشته »