پایه سوم

دانلود کتاب قرآن پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب قرآن پایه سوم ابتدایی

همانطور که کودکان ما، نماز خواندن و روزه گرفتن را از ما می آموزند، انس با قرآن را نیز از ما یاد میگیرند. اگر ما هر روز مقداری از قرآن را بخوانیم و به معنای آیات توجه کنیم، میتوانیم الگوی عملی برای انس آنان با قرآن کریم باشیم. باىد احترام …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی

در این پست شما کاربران عزیز می توانید کتاب هدیه های آسمان برای پایه سوم ابتدایی را دانلود کنید . حوزه های موضوعی خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن کریم، آداب و اخلاق اسلامی ،  احکام، مراسم اسلامی و شخصیت های دینی به وسیله رنگهای مختلف در فهرست کتاب تفکیک شده …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزهی یادگیری در برنامه ی درسی ملی است .  براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفادهی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملی و در ادامه ی تدوین کتابهای درسی ریاضی پایهی اول و دوم تألیف شده است . در این کتاب تلاش شده است دانشآموزان با روشهای نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعال ایفا کنند. در عین حال، …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه سوم ابتدایی

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های تولید مکتوب زبان میپردازد؛ یعنی درکتاب، زبانآموز، اطلاعات و معارف را از طریق متن درسها و آموزه ها، دریافت میکند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی

دانلود کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی

کتاب فارسی یکی از دروس سوم ابتدایی می باشد که شما کاربران عزیز می توانید در این پست آن را دانلود کنید . رویکرد خاص برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارتهای زبانی و فرا زبانی یا مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به دو پهنه ی مهارتهای خوانداری …

ادامه نوشته »