پایه چهارم

دانلود کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه های اوّل تا سوم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی

علوم در همه جا: درس علوم تنها در مدرسه و کلاس درس آموخته نمی شود بلکه همه ی عرصه های زندگی، محلّ یادگیری علوم است. پس شما هم می توانید معلمّ علوم فرزند خود باشید و همه جا را به کلاس علوم تبدیل کنید. کمک آری، جانشینی نه: فرزندان خود …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی ازاهداف مهم این کتاب است.دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگی واقعی به کار ببرند. آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب به وجود آید. برای این مقصود در این کتاب …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی

برنامه ی جدید آموزش قرآن باویژگی های زیر، درصدد آن است که به لطف الهی زمینه ی انس دائمی دانش آموزان را با قرآن کریم فراهم آورد. در این برنامه،جامعیت آموزش قرآن موردنظراست؛یعنی علاوه برتوانایی روخوانی وروانخوانی،به سایرجنبه های ضروری و پرجاذبه ی آن، مانند زیباخوانی، درک معنای آیات و …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی

در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتابدرسی ادغام شده است . تدریس برخی دروس میتواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی باتوجه به مناسبت های گوناگون و یا در صورت احساس نیاز، آموزگار میتواند برخی دروس را خارج …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه چهارم ابتدایی

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارتهای تولید مکتوب زبان میپردازد؛ یعنی در کتاب فارسی، زبان آموز، اطّلاعات و معارف را از طریق متن درسها و آموزه ها، دریافت میکند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

دانلود کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

رویکرد خاص برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی یا مهارت آموزی، استوار است؛ به همین روی در کتاب فارسی چهارم، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به آموزش و تقویت تفکّر، نقد و تحلیل و پرورش سواد ادراکی نیز …

ادامه نوشته »