فعالیت

راههای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی

درباره راههای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه پیشنهادهایی دارید؟ درگروه خود در مورد آنها گفت وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. فعالیت صفحه ۱۲۶ علوم هفتم  با افزایش جمعیت شهری و بالا رفتن آلاینده‌های زیست محیطی اغلب کشورهای صنعتی و پرجمعیت دنیا با مشکل آلودگی هوا …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت فصل ۱۴ علوم تجربی هفتم

پاسخ فعالیت فصل ۱۴ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۱۸ علوم تجربی پایه هفتم گوش کردن به صدای قلب: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. در کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده میشود؟ سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید. پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۸ علوم تجربی پایه …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت فصل ۱۳ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۱۲ علوم تجربی پایه هفتم لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل رو به رو لوله گوارش پرندهای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد . پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۲ …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ علوم هفتم (۲-۱۲)

پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم هفتم

این پست ادامه پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ علوم هفتم تجربی می باشد که شما می توانید پاسخ سوالات خود را در این پست پیدا کنید . همانطور که می دانید این فصل دارای ۶ فعالیت می باشد که ۳ سئوال آن در این پست و ۳ سوال دیگری در …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ علوم هفتم (۱-۱۲)

پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم هفتم

در این پست شما دانش آموزان عزیز هفتمی می توانید پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ علوم هفتم را مشاهده کنید . با توجه به اینکه فعالیت های این فصل از تعداد بیشتری برخوردار بود بر این شدیم تا آنها را در دو پست متوالی قرار دهیم . برای یافتن دیگر …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم هفتم

پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم هفتم

فعالیت صفحه ۹۳ علوم پایه هفتم با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوست داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.   فعالیت صفحه ۹۴ علوم پایه هفتم به شکلهای زیر نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتوگو …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های فصل ۱۰ علوم هفتم

پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر ۳۰ دقیقه یک ‌بار دمای آنها را اندازه گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را …

ادامه نوشته »

طراحی یک دماسنج – فعالیت صفحه ۸۴ علوم پایه هفتم

فعالیت صفحه 84 علوم پایه هفتم

طراحی یک دماسنج – فعالیت صفحه ۸۴ علوم پایه هفتم به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز، آن دماسنج را بسازید و درجه بندی کنید. با استفاده از این دماسنج چند اندازه گیری را انجام دهید. آموزش طراحی دماسنجش طراحی …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۳ کتاب علوم هفتم در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمانها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید (تشابه ها و تفاوت ها را مشخص کنید ) . فایلی که دانلود خواهید کرد در …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم (جنبش مولکولی)

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم 

فعالیت صفحه ۸۶ علوم تجربی پایه هفتم  دو محفظه Aو B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند را در نظر بگیرید، محفظه Aداغ و محفظه Bسرد است. الف) جنبش مولکولی Aو Bرا با هم مقایسه کنید. ب ) اگر دو محفظه را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، …

ادامه نوشته »