گفت و گو کنید

گفت وگو کنید فصل ۱۳ علوم هفتم

گفت وگو کنید فصل 13 علوم هفتم

گفت وگو کنید فصل ۱۳ علوم هفتم صفحه ۱۱۶ الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟ ماهیچه ها، استخوان ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعّالیت های بدنی هرچه ماهیچه‌ها بزرگ تر، استخوان‌ها درشت تر، بافت چربی بیشتر، قد بلندتر و مقدار غذا بیشتر …

ادامه نوشته »

تفاوت یاخته های ماهیچه ای و یاخته های عصبی

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

گفت و گو کنید علوم هفتم صفحه ۹۵ درباره عبارت زیر در گروه خود گفتوگو کنید. یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند. یاخته ماهیچه‌ای (میوسیت) نوعی یاخته موجود در بافت ماهیچه‌ای است. یاخته‌های ماهیچه‌ای طی فرایندی به نام ماهیچه‌زایی از یاخته‌هایی به نام جوانه‌ماهیچه (Myoblast) پدید …

ادامه نوشته »