خانه / دوره دوم آموزش متوسطه

دوره دوم آموزش متوسطه

دانلود کتاب فیزیک (۱) پایه دهم – ریاضی

کتاب فیزیک ١ نخستین کتاب فیزیک در دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم دوره نظری تألیف و چاپ شده است.این کتاب درادامه تغییر برنامه درسی آموزش علوم تجربی دردوره اول متوسطه است.درس فیزیک برای رشته های علوم تجربی وریاضی وفیزیک در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه خواهد شد. برای ارتباط مؤثرتر با برنامه  …

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ریاضی (۱) پایه دهم – ریاضی و تجربی

دانلود کتاب ریاضی (1) پایه دهم - ریاضی و تجربی

کتاب حاضر همسو با برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی پایه های هشتم و نهم تألیف شده است. در گذشته تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در کتابهای جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و …

ادامه نوشته »