آخرین مطالب سایت

گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم فصل ۱۵

گفت وگو کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم فصل ۱۵ با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل میکند؟در مورد پاسخ خود با گروه گفتوگوکنید. اکسیژن از کیسه های هوایی موجود در شش ها وارد خون شده و به سلول ها می رسد …

ادامه نوشته »

تحقیق دود سیگار و سیاه شدن شش ها

آیا می دانید دود سیگار سبب تخریب و سیاه شدن شش ها میشود. ریه (شش ) سیگاری ها ضخیم تر بوده و موکوس بیشتری ترشح می کند. این ترشحات به دلیل فلج شدن نایچه ها در مجراهای ریه گیر می افتد، آن‌ها را بسته و باعث سرفه می شود. بیرون …

ادامه نوشته »

آزمایش کنید علوم هفتم فصل ۱۵

آزمایش کنید صفحه ۱۲۷ علوم هفتم فصل ۱۵ نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدم وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری روش آزمایش ١ــ مقداری آهک را در آب حل، و با کاغذ صافی آن را صاف کنید. ٢ــ با یک نی درون …

ادامه نوشته »