آخرین مطالب سایت

اطلاعات جمع آوری کنید پوست به عنوان اندام دفعی

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم فصل ۱۵ به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.  پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه مو، …

ادامه نوشته »

تحقیق نقش کلیه ها در تنظیم محیط داخلی

یاخته های بدن در میان مایعی بین یاختهای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی میگویند. نوع و مقدار مواد این محیط باید ثابت بماند تا یاخته ها بتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند. کلیه ها با دفع مواد زائد، آب و نمکهای اضافی در این تنظیم …

ادامه نوشته »

فکر کنید علوم هفتم صفحه ۱۲۹ فصل ۱۵

جواب سئوالات فکر کنید علوم هفتم صفحه ۱۲۹ فصل ۱۵   الف) بدن ما به چه صورت هایی آب را دفع میکند؟ دفع از راه کلیه ها – دفع از راه مدفوع – دفع از راه پوست ( عرق کردن – دفع غیر محسوس از طریق پوست – تبخیر از دستگاه تنفس ) ب) تأمین …

ادامه نوشته »