خانه / بایگانی برچسب: بـا همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید

بایگانی برچسب: بـا همکاری معلم یا والدین خود یک اتوی برقی را روشن، و مدتی صبر کنید

پاسخ فعالیت های فصل ۱۰ علوم هفتم

پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

فعالیت صفحه ۸۸ علوم هفتم دو بشر هم اندازه انتخاب کنید. یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید. هر ۳۰ دقیقه یک ‌بار دمای آنها را اندازه گیری و یادداشت کنید و سپس نمودار دما برحسب زمان آنها را …

ادامه نوشته »