خانه / بایگانی برچسب: به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند.

بایگانی برچسب: به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند.

اطلاعات جمع آوری کنید پوست به عنوان اندام دفعی

اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم فصل ۱۵ به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.  پوست بخشی از دستگاه پوششی بدن است. بخش‌های دیگر این دستگاه مو، …

ادامه نوشته »