خانه / بایگانی برچسب: تشکیل ادار

بایگانی برچسب: تشکیل ادار

تحقیق نقش کلیه ها در تنظیم محیط داخلی

یاخته های بدن در میان مایعی بین یاختهای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی میگویند. نوع و مقدار مواد این محیط باید ثابت بماند تا یاخته ها بتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند. کلیه ها با دفع مواد زائد، آب و نمکهای اضافی در این تنظیم …

ادامه نوشته »