خانه / بایگانی برچسب: تشکیل سنگ مثانه

بایگانی برچسب: تشکیل سنگ مثانه

گفت و گو کنید علوم هفتم فصل ۱۵ – سنگ مثانه

گفتوگو کنید صفحه ۱۲۹ علوم هفتم فصل ۱۵ گفته می شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود. در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید. دستشویی رفتن یک نیاز طبیعی بدن است . افرادی هستند …

ادامه نوشته »