خانه / بایگانی برچسب: دانلود کتاب علوم پایه دوم ابتدایی

بایگانی برچسب: دانلود کتاب علوم پایه دوم ابتدایی

دانلود کتاب علوم پایه دوم ابتدایی

دانلود کتاب علوم پایه دوم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملی است . براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت …

ادامه نوشته »