خانه / بایگانی برچسب: دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

بایگانی برچسب: دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلی و دراین کتاب به روش تحلیلی و دربعضى ازبخش هاى هر دو کتاب به هر دو روىکرد توجه شده است. دراىن کتاب به مهارت های نوشتاری زبان(دست ورزی،رونویسی، کلمه نویسی،جمله نویسی،بندنویسی) و مهارت هایی نظیر دقت ، شناخت، تشخیص …

ادامه نوشته »