خانه / بایگانی برچسب: دستگاه دفع ادار چگونه کار میکند

بایگانی برچسب: دستگاه دفع ادار چگونه کار میکند

تحقیق نقش کلیه ها در تنظیم محیط داخلی

یاخته های بدن در میان مایعی بین یاختهای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی میگویند. نوع و مقدار مواد این محیط باید ثابت بماند تا یاخته ها بتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند. کلیه ها با دفع مواد زائد، آب و نمکهای اضافی در این تنظیم …

ادامه نوشته »