مرور برچسب

فراخوان آثار علمی همکاران جابربن حیان

دانلود شیوه نامه پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی در سال ۹۷-۹۶ و فراخوان آثار علمی همکاران

اگر حاصل دوره ي تحصیلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش آموزان باشد ، (سواد به معني سنتي) با فراموش شدن آن مفاهيم ، حاصل كليه سال هاي تحصيل نيز از دست مي رود . به همين سبب ، بايد سعي كنيم علاوه بر مفاهيم پايه ، راهي به…