مرور برچسب

هدیه های اسمان پایه چهارم

دانلود کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی

در سال جاری برای درس هدیه های آسمان، کتاب کار جداگانه ای در نظر گرفته نشده و محتوای آن در کتابدرسی ادغام شده است . تدریس برخی دروس میتواند پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی باتوجه به مناسبت های گوناگون و یا در صورت احساس نیاز، آموزگار میتواند برخی…