خانه / بایگانی برچسب: پاسخ فعالیت صفحه 116 علوم تجربی پایه هفتم

بایگانی برچسب: پاسخ فعالیت صفحه 116 علوم تجربی پایه هفتم

جواب فعالیت فصل ۱۳ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۱۲ علوم تجربی پایه هفتم لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل رو به رو لوله گوارش پرندهای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد . پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۲ …

ادامه نوشته »