خانه / بایگانی برچسب: چگونه ادار نشکیل می شود

بایگانی برچسب: چگونه ادار نشکیل می شود

تحقیق نقش کلیه ها در تنظیم محیط داخلی

یاخته های بدن در میان مایعی بین یاختهای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی میگویند. نوع و مقدار مواد این محیط باید ثابت بماند تا یاخته ها بتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند. کلیه ها با دفع مواد زائد، آب و نمکهای اضافی در این تنظیم …

ادامه نوشته »