خانه / بایگانی برچسب: کتاب فارسی نگارش اول

بایگانی برچسب: کتاب فارسی نگارش اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول

دانلود کتاب نگارش فارسی پایه اول در کتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش کلی و دراین کتاب به روش تحلیلی و دربعضى ازبخش هاى هر دو کتاب به هر دو روىکرد توجه شده است. دراىن کتاب به مهارت های نوشتاری زبان(دست ورزی،رونویسی، کلمه نویسی،جمله نویسی،بندنویسی) و مهارت هایی نظیر دقت ، شناخت، تشخیص …

ادامه نوشته »