خانه / بایگانی برچسب: گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما

بایگانی برچسب: گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما

جواب فعالیت فصل ۱۳ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۱۲ علوم تجربی پایه هفتم لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل رو به رو لوله گوارش پرندهای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد . پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۲ …

ادامه نوشته »