پایه دهم
  5 ساعت پیش

  اندازه گیری ضخامت کاغذ A4

  تجربه کنید صفحه ۱۶ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش به…
  پایه دهم
  6 ساعت پیش

  برایند نیروهای مسابقه طناب کشی

  تجربه کنید صفحه ۲۱ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش یک…
  پایه دهم
  2 روز پیش

  دسته بندی کمیت های علوم تجربی

  تجربه کنید صفحه ۱۸ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش با…
  پایه دهم
  2 روز پیش

  منظور از تابلو سرعت برای حرکت خودروها

  فکر کنید صفحه ۱۸ فیزیک دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش همۀ…
  پایه دهم
  4 روز پیش

  مثال مفهوم صحت و دقت

  فکر کنید صفحه ۱۴ فیزیک پایه دهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش چهار…
  پایه دهم
  4 روز پیش

  رابطه تبدیل و یکاهای رایج در رشته تحصیلی

  تحقیق کنید صفحه ۱۲ کتاب فیزیک پایه دهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش…
  پایه دهم
  4 روز پیش

  ویژگی و کاربرد ساعت F2ـnist

  با مراجعه به لوح فشرده و مشاهده فیلم مربوط به دقیق ترین ساعت اختراع شده…
  پایه دهم
  5 روز پیش

  اهمیت تعیین یکا و استاندارد

  فکرکنید صفحه ۶ فیزیک پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش  با…
  پایه دهم
  5 روز پیش

  ویژگی های استاندارد اندازه گیری کمیت

  فکرکنید صفحه ۵ فیزیک پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش  با…
  پایه دهم
  1 هفته پیش

  مشکلات اندازه گیری اعضای بدن در زمان قدیم

  فکر کنید صفحه ۴ کتاب فیزیک پایه دهم رشته های فنی و حرفه ای با…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۲۲

   دانلود فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی ششم

   در پست قبلی های دانلود فیلم آموزشی از دو فصل ( عدد و الگو های عددی ) و فصل (…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

   دانلود فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی ششم

   در پست قبلی دانلود فیلم آموزشی  از ریاضی پایه ششم فصل اول (بخش اول) عدد و الگو های عددی در داخل…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۱۲

   دانلود فیلم آموزشی فصل اول ریاضی ششم

   ویدیو های آموزشی باعث تسهل در یادگری مخصوصا دروسی مانند ریاضی می شوند . از این رو شما در این…
   پایه پنجم
   ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

   دانلود فیلم آموزشی علوم تجربی پایه ششم

   اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس به ویژه در دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی مختلف نقش به سزایی در پیشرفت…
   بستن