پایه هفتم
  3 هفته پیش

  فعالیت صفحه ۸ علوم تجربی هفتم

  با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه…
  پایه هفتم
  ۱۳۹۸-۰۳-۰۴

  فعالیت صفحه ۷ علوم هفتم

  فعالیت صفحه ۷ علوم هفتم شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را…
  تحقیقات دانش آموزی
  ۱۳۹۸-۰۱-۳۰

  تحقیق مقیاس استاندارد و پایه اندازه گیری

  آیا میدانید استاندارد و اندازه گیری ممکن است تاکنون بارها کلمه استاندارد را شنیده باشید.…
  اطلاعات جمع آوری کنید
  ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

  اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم صفحه ۵

  در یک تحقیق گروهی درباره فواید و زیانهای یک فناوری در محیط زندگی خود اطلاعات…
  فعالیت
  ۱۳۹۸-۰۱-۲۹

  فعالیت علوم هفتم صفحه ۵

  فعالیت علوم هفتم صفحه ۵ در گروه خود چند مورد از تبدیل علم به فناوری…
  تحقیقات دانش آموزی
  ۱۳۹۸-۰۱-۲۲

  تحقیق زندگینامه شهید مصطفی احمدی روشن

  زندگینامه شهید مصطفی احمدی روشن شهید مصطفی احمدی روشن در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۸ در…
  تحقیقات دانش آموزی
  ۱۳۹۸-۰۱-۱۲

  تحقیق زندگینامه شهید مجید شهریاری

  زندگینامه شهید مجید شهریاری دانشمند شهید پروفسور مجید شهریاری در ۶۱ آذر ماه سال ۶۴۳۱…
  گفت و گو کنید
  ۱۳۹۸-۰۱-۱۲

  حل یک مسئله به روش علمی و مراحل آن

  گفت و گو کنید علوم هفتم صفحه ۴ درباره حل یک مسئله به روش علمی…
  تحقیقات دانش آموزی
  ۱۳۹۸-۰۱-۱۱

  تحقیق زندگی جابر بن حیان

  آیا میدانید جابر بن حیان دانشمند مسلمان در سالهای ۱۹۴ــ۱۰۰ هجری شمسی میزیسته است. او…
  فعالیت
  ۱۳۹۸-۰۱-۰۷

  فعالیت صفحه ۴ علوم هفتم

  فعالیت صفحه ۴ علوم هفتم   ١ــ شش بشر ١٠٠ میلیلیتری بردارید. آنها را شماره…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۲۲

   دانلود فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی ششم

   در پست قبلی های دانلود فیلم آموزشی از دو فصل ( عدد و الگو های عددی ) و فصل (…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۲۱

   دانلود فیلم آموزشی فصل دوم ریاضی ششم

   در پست قبلی دانلود فیلم آموزشی  از ریاضی پایه ششم فصل اول (بخش اول) عدد و الگو های عددی در داخل…
   پایه ششم
   ۱۳۹۶-۱۱-۱۲

   دانلود فیلم آموزشی فصل اول ریاضی ششم

   ویدیو های آموزشی باعث تسهل در یادگری مخصوصا دروسی مانند ریاضی می شوند . از این رو شما در این…
   پایه پنجم
   ۱۳۹۶-۱۰-۲۲

   دانلود فیلم آموزشی علوم تجربی پایه ششم

   اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس به ویژه در دانش آموزان با استفاده از روش های آموزشی مختلف نقش به سزایی در پیشرفت…
   بستن