شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا